s
Kazuyo Sejima
o+h
Kengo Kuma
Nobuaki Furuya
TNA
SATOSHIMATSUOKAYUKITAMURA
Sou Fujimoto
Riken Yamamoto
Keisuke Maeda
Akihisa Hirata
Ryue Nishizawa
MARUBarchitecture
Takashi Fujino
Toyo Ito
GA JAPAN
PLOT 2018


Saturday, 24 Nov., 2018 - Sunday, 3 Feb., 2019
GA gallery is open 12:00-18:30.
Admission charge : 600 yen


If you wish to know more detail information about each project,
please check "
GA JAPAN 155"


>> access for GA galelry (Google Map)


3-12-14 Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo 150-0051, Japan
+88 (0)3-3403-1581 | news@ga-tbc.co.jp | http://www.ga-ada.co.jp