Ryue Nishizawa
SHOCHIKUCHO HOUSE

Katsufumi Kubota
HO-HOUSE

Hirotaka Kidosaki
Nanjo Villa MONADNOCK

Hirotaka Kidosaki
Ferrymanfs Hut

Kimiyoshi Sasaki + Takayuki Bamba
House O

Kohei Kudo
Villa in Narayama

Taiga Kasai + Chong Aehyang
House in Yanaka-cho

Masakatsu Matsuyama
House in Usa

Masakatsu Matsuyama
House in Togo

Shohei Yoshida + STUDIO YY
House in Asaka

review of 20 works
Kitchen of Masterpieces


168 total pages, 116 in color
ISBN978-4-87140-596-6 C1352
25/January/2021

USD42.00
EUR35.00

Including Shipping Cost
by Economic Air