Special Feature: JAPAN2009
Arata Isozaki
Toyo Ito
Tadao Ando
Hiroshi Hara
Riken Yamamoto
Kengo Kuma
SANAA
Osamu Ishiyama
Hiroshi Naito
Atsushi Kitagawara
Sou Fujimoto
Kazuhiro Kojima + Kazuko Akamatsu

DISCUSSION
Kengo Kuma x Hiroshi Naito x Yukio Futagawa

WORKS
NEZU MUSEUM / Kengo Kuma
OBUSE LIBRARY MACHITOSHO TERRASOW / Nobuaki Furuya + NASCA

PLOT
Kengo Kuma
Kazuyo Sejima

ARTICLE
Kengo Kuma
Toshio Yada
Nobuaki Furuya
Masato Araya
Yoshio Futagawa
Masashi Hino + Mari Tochizawa + Motoki Yasuhara
Nikken Sekkei + Yasuda Atelier

SERIAL
GA diary / Yukio Futagawa
Studio Talk 04 / Riken Yamamoto

ESSAY
Mizumaru Anzai
168 total pages, 100 in color
ISBN978-4-87140-900-1 C1352
Size : 364×257mm
1/November/2009
Japanese Text Only

USD42.00
EUR35.00

Including Shipping Cost
by Economic Air


*slightly damaged on cover