GA GUIDE
MAP >> London

WORKS
MUSASHINO ART UNIVERSITY MUSEUM AND LIBRARY / Sou Fujimoto
PROSTHO MUSEUM RESEARCH CENTER,
THE MOMOFUKU ANDO CENTER OF OUTDOOR TRAINING / Kengo Kuma
CHASKA CHAYAMACHI / Tadao Ando
LOOPTECTURE FUKURA / Syuhei Endo

PLOT
Toyo Ito
Riken Yamamoto
Ryue Nishizawa


ARTICLE
Sou Fujimoto
Kengo Kuma
Shin Oba
Haruka Mizuno
Tadao Ando
Shuhei Endo
Jun Sato
Hiroshi Sambuichi
Ryuta Kidokoro
Masamichi Hirabayashi
Takeyuki Saita
Shuhei Yamane
Riken Yamamoto

SERIAL
GA diary / Yukio Futagawa
Studio Talk 08 / Terunobu Fujimori

DISCUSSION
Kazuyo Sejima x Ryue Nishizawa x Mutsuro Sasaki

ESSAY
Mizumaru Anzai
152 total pages, 76 in color
ISBN978-4-87140-904-9 C1352
Size : 364×257mm
1/July/2010
Japanese Text Only

USD42.00
EUR35.00

Including Shipping Cost
by Economic Air