FEATURE: FRANK O. GEHY
[discussion]
Kazuyo Sejima x Ryue Nishizawa x Sou Fujimoto

chronology
Frank O. Gehry / "Gehry talks about himself"
Gehry Guide by Yoshio Futagawa
[
Tsuyoshi Tane
Naohiko Hino
Yasutaka Yoshimura
Terunobu Fujimori
Suzuki Yoshio
Yutaka Mino

WORKS
-'MINNA NO MORI' GIFU MEDIA COSMOS / Toyo Ito
-CLARK CENTER/CLARK ART INSTITUTE / Tadao Ando
-YKK80 BUILDING / Nikken Sekkei
-JUNKO FUKUTAKE TERRACE / Kazuyo Sejima+Ryue Nishizawa/SANAA
-PERGOLA / Kazuyo Sejima+
 Ryue Nishizawa/SANAA

PLOT
Ryue Nishizawa
CAt + SOY source
Atsushi Kitagawara

Essay
Sou Fujimoto

SERIAL
Do Robots Realize Computerational Dream? 09 /
Tsukasa Takenaka+Aya Okabe/AnS Studio
Eye of Yukio Futagawa 09 / Tadao Ando

ARTICLE
Sou Fujimoto+Hirohito Totsune
Jun Sato
Taichi Kuma
Takashi Fujino


184 total pages, 80 in color
ISBN978-4-87140-935-3 C1352
Size : 364×257mm
1/September/2015
Japanese Text Only

USD42.00
EUR35.00


Including Shipping Cost
by Economic Air